home home
Raduno tenuto da Shihan M° Masaru Miura - Torino(TO)